Primăria Valea Viilor

Ziua Înălțării Domnului și Ziua Eroilor

Ziua Înălțării Domnului și Ziua Eroilor, a fost sărbătorită în comuna Valea Viilor prin Sfânta Liturghie și o mică ceremonie organizată în Zal precum și la Troiță . În comuna Valea Viilor , an de an, alături de Înălțarea Domnului Nostru Iisus Hristos, această zi este destinată și comemorării eroilor ce s-au sacrificat pentru apărarea neamului. Omagiu și cinstire tu ...Detalii

25/05/2017 in Stiri

8 xConvocare ședinta ordinară din data de 25.05.2015

ROMANIA JUDETUL SIBIU COMUNA VALEA VIILOR P R I M A R C O N V O C A T O R În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 52 din data de 19.05.2017, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ...Detalii

19/05/2017 in Consiliul Local


Minuta sedintei de îndată și HCL adoptate în data de 18.05.2015

M I N U T A Procesului verbal încheiat în ședința de îndată a Consiliului Local Valea Viilor din data de 18 mai 2017 Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința de îndată, din data de 18 mai 2017 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari: 1. HOTĂRÂR ...Detalii

18/05/2017 in Consiliul Local


Convocare ședinta de îndată din data de 18.05.2015

ROMANIA JUDETUL SIBIU COMUNA VALEA VIILOR P R I M A R C O N V O C A T O R În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 51 din data de 17.05.2017, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ...Detalii

17/05/2017 in Consiliul Local


Convocare ședinta extraordinară din data de 10.04.2017

ROMANIA JUDETUL SIBIU COMUNA VALEA VIILOR P R I M A R C O N V O C A T O R În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 39 din data de 08.04.2017, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ...Detalii

08/04/2017 in Consiliul Local


Acord de colaborare cu Judeţul Sibiu

În perioada 13-16 martie 2017, o delegaţie a Judeţului Sibiu, condusă de preşedinta Consiliului Judeţean Sibiu, Daniela Cîmpean, au întreprins o vizită oficială de lucru în raionul Donduşeni pentru semnarea unui acord de cooperare între Judeţul Sibiu şi raionul Donduşeni.Evenimentul a prilejuit, concret, demararea unei serii de discuţii despre principalele domeni ...Detalii

27/03/2017 in Stiri


Anunt privind Proiectul de buget pentru anul 2017

ANUNT Aducem la cunostinta publicului - PROIECTUL BUGETULUI LOCAL 2017 - In conformitate cu prevederile art.39 alin.3), din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, primarul comunei Valea Viilor propune spre dezbatere publica PROIECTUL BUGETULUI LOCAL pentru anul 2017. Prezentul proiect poate ...Detalii

17/02/2017 in Stiri

1 xFestivalul „Marțian Negrea”, ediția a XIII-a VALEA VIILOR

A XIII-a ediţie a festivalului „Marţian Negrea” cu „Patrimoniu şi tradiţii”, de Sf. Mihail şi Gavriil! Articol publicat de domnul Marius HALMAGHI în ”Tribuna” Sibiu : În urmă cu 13 ani, festivalul „Marţian Negrea” s-a născut din dorinţa comunităţii de a aniversa – anual - un înaintaş, devenit celebru prin propria-i activitate. Toţi vorumlocenii sunt de acord că omu ...Detalii

08/11/2016 in Stiri

59 xFestivalul „Marțian Negrea”, ediția a XIII -a Valea Viilor

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR Sambata 5.11.2016-Zalul Romanesc -orele 16,30-18-simpozion “Patrimoniu si Traditii in comuna Valea Viilor”- coordonat de Marius Halmaghi . In cadrul simpozionului se vor prezenta si oportunitati de investitii prin GAL Podisul Mediasului, precum si prezentarea unui CD cuprinzand poze cu tema “Fesivalul Martian Negrea de-a lungul anilor ...Detalii

01/11/2016 in Stiri

1 x”MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE DIN COMUNA VALEA VIILOR, JUDEȚUL SIBIU”

Prin prezentul proiect se propune modernizarea rețelei stradale din comuna Valea Viilor,localitățile Valea Viilor și Motiș. Străzile propuse pentru modernizare au următoarele lungimi: Localitatea Valea Viilor (L=3.050 m)  Strada 1 – porneste din drumul judeŃean DJ142G si are o lungime de 87 m.  Strada 2 – porneste din drumul judeŃean DJ142G si are o lungime de 8 ...Detalii

05/09/2016 in Stiri

9 x