Primăria Valea Viilor

Gazeta de Valea Viilor

GAZETA de VALEA VIILOR PUBLICAȚIE DE INFORMAÞIE TRIMESTRIALÃ A CONSILIULUI LOCAL VALEA VIILOR ÎN PARTENERIAT CU ASOCIAȚIA ECOMUZEUL REGIONAL SIBIU ANUL V, NUMÃRUL 3, Decembrie 2017 - APARE în comuna Valea Viilor și se distribuie în municipiile Mediaș, Sibiu, orașul Copșa Micã și în localitãțile ecomuzeu Detalii

18/12/2017 in Stiri

1 xFESTIVALUL “MARŢIAN NEGREA” VALEA VIILOR ediţia XIV-a

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR Sambata 4.11.2017- la Zalul Romanesc al bisericii ortodoxe. -orele 17-19-simpozion “Patrimoniu si Traditii in comuna Valea Viilor”- coordonat de Marius Halmaghi si Ovidiu Calborean. In cadrul simpozionului se vor prezenta si oportunitati de investitii prin GAL Podisul Mediasului, precum si o scurta prezentare a D-lui Luke Douglas din ...Detalii

30/10/2017 in Stiri

1 xANUNŢ -

ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU PRIMĂRIA VALEA VIILOR Nr. 1603/12.10.2017 ANUNŢ Primăria Valea Viilor , va organiza concurs pentru ocuparea postului de şofer – microbuz - transport elevi , în data de 15.11.2017 .Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Valea Viilor, tel.: 0269 515109, 0269 515400. Primar, PINTE ILIE AVRAM Detalii

12/10/2017 in Stiri


ANUNŢ -

ROMÂNIA JUDEȚUL SIBIU PRIMĂRIA COMUNEI VALEA VIILOR Nr. 1600/11.10.2017 Comuna Valea Viilor anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Reabilitarea și modernizarea străzilor din comuna Valea Viilor- localitate înscrisă in lista Patrimoniului UNESCO” propus a fi amplasat în comuna Valea Viilor. Inf ...Detalii

12/10/2017 in Stiri


Competiţii şi activităţi sportive

PRIMARIA COMUNEI VALEA VIILOR SI CONSILIUL LOCAL VA INVITA IN DATA DE 05.06.2017, ORELE 13,30 - 21,00 IN ZONA LACULUI PATRU HOTARE CROSUL PRIMAVERII DIN PROGRAM: 1. ECHITATIE ”LA HAIDUCU” ...Detalii

30/05/2017 in Stiri


ANUNŢ - proiect de act normativ:

ANUNŢ În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială al comunei Valea Viilor, Proiectul de hotărâre cu document ...Detalii

26/05/2017 in Stiri

1 xZiua Înălțării Domnului și Ziua Eroilor

Ziua Înălțării Domnului și Ziua Eroilor, a fost sărbătorită în comuna Valea Viilor prin Sfânta Liturghie și o mică ceremonie organizată în Zal precum și la Troiță . În comuna Valea Viilor , an de an, alături de Înălțarea Domnului Nostru Iisus Hristos, această zi este destinată și comemorării eroilor ce s-au sacrificat pentru apărarea neamului. Omagiu și cinstire tu ...Detalii

25/05/2017 in Stiri

8 xConvocare ședinta ordinară din data de 25.05.2017

ROMANIA JUDETUL SIBIU COMUNA VALEA VIILOR P R I M A R C O N V O C A T O R În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 52 din data de 19.05.2017, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ...Detalii

19/05/2017 in Consiliul Local


Minuta sedintei de îndată și HCL adoptate în data de 18.05.2015

M I N U T A Procesului verbal încheiat în ședința de îndată a Consiliului Local Valea Viilor din data de 18 mai 2017 Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința de îndată, din data de 18 mai 2017 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari: 1. HOTĂRÂR ...Detalii

18/05/2017 in Consiliul Local

1 xConvocare ședinta de îndată din data de 18.05.2015

ROMANIA JUDETUL SIBIU COMUNA VALEA VIILOR P R I M A R C O N V O C A T O R În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 51 din data de 17.05.2017, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ...Detalii

17/05/2017 in Consiliul Local