Primăria Valea Viilor

Competiţii şi activităţi sportive

PRIMARIA COMUNEI VALEA VIILOR SI CONSILIUL LOCAL VA INVITA IN DATA DE 05.06.2017, ORELE 13,30 - 21,00 IN ZONA LACULUI PATRU HOTARE CROSUL PRIMAVERII DIN PROGRAM: 1. ECHITATIE ”LA HAIDUCU” ...Detalii

30/05/2017 in Stiri


ANUNŢ - proiect de act normativ:

ANUNŢ În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială al comunei Valea Viilor, Proiectul de hotărâre cu document ...Detalii

26/05/2017 in Stiri

1 xZiua Înălțării Domnului și Ziua Eroilor

Ziua Înălțării Domnului și Ziua Eroilor, a fost sărbătorită în comuna Valea Viilor prin Sfânta Liturghie și o mică ceremonie organizată în Zal precum și la Troiță . În comuna Valea Viilor , an de an, alături de Înălțarea Domnului Nostru Iisus Hristos, această zi este destinată și comemorării eroilor ce s-au sacrificat pentru apărarea neamului. Omagiu și cinstire tu ...Detalii

25/05/2017 in Stiri

8 xConvocare ședinta ordinară din data de 25.05.2017

ROMANIA JUDETUL SIBIU COMUNA VALEA VIILOR P R I M A R C O N V O C A T O R În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 52 din data de 19.05.2017, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ...Detalii

19/05/2017 in Consiliul Local


Minuta sedintei de îndată și HCL adoptate în data de 18.05.2015

M I N U T A Procesului verbal încheiat în ședința de îndată a Consiliului Local Valea Viilor din data de 18 mai 2017 Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința de îndată, din data de 18 mai 2017 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari: 1. HOTĂRÂR ...Detalii

18/05/2017 in Consiliul Local

1 xConvocare ședinta de îndată din data de 18.05.2015

ROMANIA JUDETUL SIBIU COMUNA VALEA VIILOR P R I M A R C O N V O C A T O R În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 51 din data de 17.05.2017, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ...Detalii

17/05/2017 in Consiliul Local


Convocare ședinta extraordinară din data de 10.04.2017

ROMANIA JUDETUL SIBIU COMUNA VALEA VIILOR P R I M A R C O N V O C A T O R În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 39 din data de 08.04.2017, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ...Detalii

08/04/2017 in Consiliul Local


Acord de colaborare cu Judeţul Sibiu

În perioada 13-16 martie 2017, o delegaţie a Judeţului Sibiu, condusă de preşedinta Consiliului Judeţean Sibiu, Daniela Cîmpean, au întreprins o vizită oficială de lucru în raionul Donduşeni pentru semnarea unui acord de cooperare între Judeţul Sibiu şi raionul Donduşeni.Evenimentul a prilejuit, concret, demararea unei serii de discuţii despre principalele domeni ...Detalii

27/03/2017 in Stiri


Anunt privind Proiectul de buget pentru anul 2017

ANUNT Aducem la cunostinta publicului - PROIECTUL BUGETULUI LOCAL 2017 - In conformitate cu prevederile art.39 alin.3), din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, primarul comunei Valea Viilor propune spre dezbatere publica PROIECTUL BUGETULUI LOCAL pentru anul 2017. Prezentul proiect poate ...Detalii

17/02/2017 in Stiri

1 xFestivalul „Marțian Negrea”, ediția a XIII-a VALEA VIILOR

A XIII-a ediţie a festivalului „Marţian Negrea” cu „Patrimoniu şi tradiţii”, de Sf. Mihail şi Gavriil! Articol publicat de domnul Marius HALMAGHI în ”Tribuna” Sibiu : În urmă cu 13 ani, festivalul „Marţian Negrea” s-a născut din dorinţa comunităţii de a aniversa – anual - un înaintaş, devenit celebru prin propria-i activitate. Toţi vorumlocenii sunt de acord că omu ...Detalii

08/11/2016 in Stiri

59 x