Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 25.08.2016

ROMANIA JUDETUL SIBIU COMUNA VALEA VIILOR P R I M A R C O N V O C A T O R În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 84 din data de 25 august 2016, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor ...Detalii

18/08/2016 in Consiliul Local


Consiliul Local Valea Viilor 2016-2020 s-a constituit legal

Noul Consiliu Local al Comunei Valea Viilor s-a constituit legal într-o ședință care a avut loc vineri 24 iunie. În cadrul ședinței convocate de Prefectul Județului Sibiu, toti consilieri locali au depus jurământul și astfel au primit mandat până în anul 2020. De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a fost ales viceprimarul Comunei Valea Viil ...Detalii

27/06/2016 in Consiliul Local


Convocare ședința de constituire a Consiliului Local Valea Viilor din data de 24.06.2015

ORDINEA DE ZI a şedinţei de constituire a Consiliului Local Având în vedere prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată şi Ordinul Prefectului judeţului Sibiu nr. 226/09.06.2016 privind convocarea consilierilor aleşi pentru şedinţele de constituire a consiliilor locale din judeţu ...Detalii

17/06/2016 in Consiliul Local


Turul virtual al bisericii fortificate din Valea Viilor

Vă facem cunoscut faptul că la pagina de internet CIMEC a Ministerului Culturii la adresa: <a href="http://www.cimec.ro/monumente/unesco/unescoro/indexC17.htm">http://www.cimec.ro/monumente/unesco/unescoro/indexC17.htm</a> apare turul virtual al bisericii fortificate din Valea Viilor . Detalii

11/05/2016 in Stiri


RAPORTUL PRIMARULUI

I N F O R M A R E privind starea economico-socială și de mediu a comunei Valea Viilor la data de 31 martie 2016 Detalii

08/04/2016 in Stiri

1 xInformare privind obiectivului de investiții " MODERNIZAREA RETELEI STRADALE ”

În anul 2015, la obiectivul " MODERNIZAREA RETELEI STRADALE IN COMUNA VALEA VIILOR, JUD. SIBIU " s-au demarat lucrările de modernizare poduri în localităţiile Valea Viilor şi Motis. În timpul lucrarilor de pregatire a cotei de fundare s-a observat faptul că terenul , la cota de fundare, nu este optim pentru realizarea pilotilor benotto prevăzuți în proiect. S-a reali ...Detalii

04/04/2016 in Stiri

14 xDEZVOLTAREA SERVICIULUI SOCIAL-INFIINTARE CENTRU DE AMINTIRI FRUMOASE

După cum evidenţiază şi denumirea investiţiei: “Dezvoltarea serviciului social – înfiinţare centru de amintiri frumoase”, aceasta se referă la sprijinirea persoanelor vârstnice şi singure. Se consideră o etapă necesară în dezvoltarea serviciului social din comuna Valea Viilor, asigurarea unor condiţii optime pentru socializarea persoanelor singure, pentru care „urâtu ...Detalii

29/03/2016 in Stiri

14 xPROIECTE DEMARATE ÎN ANUL 2016

CONSTRUIRE COMPLEX MEDICO - SOCIAL ÎN COMUNA VALEA VIILOR, SATUL VALEA VIILOR, JUD. SIBIU Obiectivul de investiție se propune a fi realizat în sud - vestul zonei centrale cu dotări publice de importanță comunală. Cladirea va cuprinde urmatoarele funcțiuni : PARTER Aria nivel = 147.50; Aria utilă=115.15 mp 1. DISPENSAR VETERINAR :- 2 cabinet ...Detalii

27/03/2016 in Stiri

5 x

2 xProiecte finalizate în anul 2016

MĂSURA 322 – „ Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” Măsura 322 se încadrează în Axa III – „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” I . Proiectul integrat „MODERNIZAREA SI RENOVAREA CAMINULUI CULTURAL DIN COMUNA VALEA VIILOR, ...Detalii

22/03/2016 in Stiri

63 xProiecte finalizate în anul 2015

Comuna Valea Viilor se înscrie pe traiectoria devenirii unei localităţi moderne, europene, cu oameni harnici şi doritori de frumos, care sprijină, trup şi suflet, pe alesii lor, pe primarul comunei Pinte Ilie Avram, omul care se implică şi îşi dedică timpul pentru a realiza proiecte din fonduri europene şi nu numai, cel care se zbate, alături de Consiliul Local, să ...Detalii

21/03/2016 in Stiri

1 x