Primăria Valea Viilor

Convocare sedinţă exptraordinară din 08.01.2019

04/01/2019

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
Nr. 26 / 04.01.2019
C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1 din data de 04.01.2019, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință extraordinară care va avea loc marţi, 08.01.2019 orele 09,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local
2. Diverse ;Afiseaza toate din consiliul local...