Primăria Valea Viilor

Convocare sedinţă ordinară din 12.04.2019

08/04/2019

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R

C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului 42 din data de 08.04.2019, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință ordinară care va avea loc vineri, 12.04.2019 orele 09,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 ;
2. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului comunei Valea Viilor ca reprezentant al comunei Valea Viilor în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru majorării de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de deșeuri S.C. TRACON S.R.L.;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pentru anul 2019 ;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferente semestrului II din anul școlar 2018-2019;
5. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale aplicate în anul 2020 cu rata inflației aferentă anului 2018.
6. Diverse;

SECRETAR ,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...