Primăria Valea Viilor

Convocare sedinţă ordinară din 27.06.2019

20/06/2019

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
Nr. 885 / 20.06.2019
C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 58 din data de 20.06.2019, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință ordinară care va avea loc joi, 27.06.2019 orele 09,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :
ORDINEA DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ;
2. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului local pe trim.I 2019 ;
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico- economici ai investiţiei „Reabilitarea și modernizarea străzilor din comuna Valea Viilor - Localitate înscrisă în lista patrimoniului mondial UNESCO, județul Sibiu” ;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii ;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii;
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local ;
7. Diverse;Afiseaza toate din consiliul local...