Primăria Valea Viilor

Convocare sedinţă ordinară din 28.03.2019

21/03/2019

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
Nr.439 / 21.03.2019

C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 34 din data de 21.03.2019, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință ordinară care va avea loc joi, 28.03.2019 orele 09,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă .
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării, începând cu 01.01.2019 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015.
3. Diverse ;Afiseaza toate din consiliul local...