Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta de îndată din data de 06.07.2018

03/07/2018

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
C O N V O C A T O R
Nr. 1024 / 03.07.2018
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 102 din data de 03 iulie 2018, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință de îndată care va avea loc vineri , 06 iulie 2018 orele 09,00 în sala de şedinţe Primariei Valea Viilor , strada Principala nr.342, cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii

2. Diverse ;Afiseaza toate din consiliul local...