Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta extraordinară din data de 04.01.2018

03/01/2018

Convocare ședinta extraordinară

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1 din data de 03 ianuarie 2018, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință de îndată care va avea loc joi , 04 ianuarie 2018 orele 09,00 în sala de şedinţe Primariei Valea Viilor , strada Principala nr.342, cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului annual al bugetului local;
2. Diverse ;Afiseaza toate din consiliul local...