Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 11.12.2017

04/12/2017

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
C O N V O C A T O R
Nr. 1884 / 04.12.2017
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 157 din data de 04 decembrie 2017, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință de ordinară care va avea loc luni , 11 decembrie 2017 orele 09,00 în sala de şedinţe Primariei Valea Viilor , strada Principala nr.342, cu următoarea :
ORDINEA DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trim.IV 2017;
2. Diverse ;Afiseaza toate din consiliul local...