Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 12.02.2018

05/02/2018

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
Nr. 192 /05.02.2018

C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 38 din data de 05.02.2018, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință ordinară care va avea loc luni , 12.02.2018 orele 09,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pentru anul 2018 ;

2. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului comunei Valea Viilor ca reprezentant al comunei Valea Viilor în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze împotriva majorării de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de deșeuri S.C. TRACON S.R.L.;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 ;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ (DRUMURI DE INTERES LOCAL)-EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE DIN COMUNA VALEA VIILOR, JUDEŢUL SIBIU” – Faza DALI;

5. Diverse ;Afiseaza toate din consiliul local...