Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 21.06.2018

14/06/2018

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
Nr. 929 / 14.06.2018
C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 83 din data de 24.05.2018, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință ordinară care va avea loc joi , 21.06.2018 orele 09,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de începere a licitaţiei de masă lemnoasă pentru patrizile ce uemează a fi valorificate prin licitaţie publică în anul 2018 ;
3. Diverse ;Afiseaza toate din consiliul local...