Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 23.08.2018

17/08/2018

COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
C O N V O C A T O R
Nr. 1223 / 17.08.2018
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 119 din data de 17 august 2018, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință ordinară care va avea loc joi , 23 august 2018 orele 09,00 în sala de şedinţe Primariei Valea Viilor , strada Principala nr.342, cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Valea Viilor, de a vota în Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară Apa Târnavei Mari, completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, prin act additional;
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Valea Viilor de a vota ”pentru” aprobarea nivelului prețurilor și tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, în vederea aplicării lor cu data de 1.10.2018, în Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară Apa Târnavei Mari;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a servicilor sociale în perioada 2018-2020 la nivelul comunei Valea Viilor, judeţul Sibiu ;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui locuințe către actualul titular al contractului de închiriere familia Floca Ioan şi Maria în temeiul Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația locuințe ;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui locuințe către actualul titular al contractului de închiriere familia Maghyari Imre Gyorgy în temeiul Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația locuințe ;
6. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea străzilor din comuna Valea Viilor , localitate înscrisă în Lista Patrimoniului Mondial Unesco” ;
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trim. III 2018;
8. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „ Dotare cabinet stomatologic - Complex Medico Social „
9. Diverse ;Afiseaza toate din consiliul local...