Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 25.01.2018

18/01/2018

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
Nr. 100/19.01.2018
C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 16 din data de 19.01.2018, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință ordinară care va avea loc joi , 25.01.2018 orele 09,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali al persoanelor cu handicap grav pentru anul 2018 ;

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local prestate de beneficiarii de ajutor social , pentru anul 2018 ;

3.Proiect de hotărâre privind actualizarea PAAR 2018 ;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Valea Viilor pe anul 2017 ;

5. Diverse ;
- Informare privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav desfășurată în semestrul II al anului 2017 ;
-Informare privind modul de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local a comunei Valea Viilor pe trim. IV. 2017;
-Raport activitate Secretar - comuna Valea Viilor anul 2017 .Afiseaza toate din consiliul local...