Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 25.10.2018

18/10/2018

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
Nr. 1545 / 18.10.2018
C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 134 din data de 18.10.2018, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință ordinară care va avea loc joi , 25.10.2018 orele 09,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului pe trim. IV 2018 ;
2. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului pe trim III 2018 ;
3. Informare privind modul de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local a comunei Valea Viilor pentru perioada aprilie – septembrie 2018
4. Diverse ;Afiseaza toate din consiliul local...