Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 26.07.2018

17/07/2018

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
C O N V O C A T O R
Nr. 1065 / 13.07.2018
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 108 din data de 13 iulie 2018, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință ordinară care va avea loc joi , 26 iulie 2018 orele 09,00 în sala de şedinţe Primariei Valea Viilor , strada Principala nr.342, cu următoarea :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pe sem.I 2018 .
2. Diverse ;Afiseaza toate din consiliul local...