Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 27.09.2018

20/09/2018

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
Nr. 1382 / 20.09.2018
C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 127 din data de 20.09.2018, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință ordinară care va avea loc joi , 27.09.2018 orele 09,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ;
2. Proiect de hotărâre cu privire aprobarea organigramei şi a statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Viilor, judetul Sibiu ;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie nr.533/17.12.2014 din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie nr.536/16.12.2015 din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii;
5. Proiect de hotărâre privind rectificare bugetară pe trim. IV 2018 ;
-Informare privind situaţia învăţământului la început de an şcolar 2018-2019;
6. Diverse ;Afiseaza toate din consiliul local...