Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 28.02.2019

22/02/2019

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
Nr.264 / 22.02.2019

C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 5 din data de 23.01.2019, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință aordinară care va avea loc joi, 28.02.2019 orele 09,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :
1. Proiect de hotarare privind evacuarea pe cale administrativă a chiriaşului din Valea Viilor nr. 328 .
2. Raport privind starea economico-socială și de mediu a comunei Valea Viilor în anul 2018;
3. Raport activitate viceprimar 2018 ;
4. Rapoarte de activitate consilieri 2018 ;
5. Diverse ;Afiseaza toate din consiliul local...