Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 29.03.2018

22/03/2018

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
Nr. 415 / 22.03.2018
C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 55 din data de 22.03.2018, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință ordinară care va avea loc joi , 29.03.2018 orele 09,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;

2.Proiect de hotărâre privind reorganizarea și funcționarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019 , de pe raza comunei Valea Viilor , judeţul Sibiu ;

3.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentui privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Valea Viilor pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania ;

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru activităţile din componenţa serviciului de salubrizare furnizate în beneficiul utilizatorilor casnici şi non-casnici de pe raza unităţii administrativ-teritoriale – comuna Valea Viilor ;

5. Diverse ;
- Raport anual privind starea economică , socială şi de mediu a comunei Valea Viilor , judeţul Sibiu pe anul 2017 ;
- Raport activitate consilieri locali ;Afiseaza toate din consiliul local...