Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 29.11.2019

22/11/2018

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
Nr. 1771 / 23.11.2018
C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 149 din data de 22.11.2018, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință ordinară care va avea loc joi , 29.11.2018 orele 09,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :

1. Moment solemn dedicat 1 decembrie 2018, Sărbătoarea Centenarului, invitat special Sublocotenent în rezervă Micu Manole – veteran de război şi Cetăţean de onoare al Comunei Valea Viilor ;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferente semestrului I din anul școlar 2018-2019 ;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primariei comunei Valea Viilor ;
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2019;
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trim. IV 2018;
6. Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea primarului comunei Valea Viilor ca reprezentant al comunei Valea Viilor in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO”Sibiu sa voteze pentru aprobarea “Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judetul Sibiu;
7. Diverse ;Afiseaza toate din consiliul local...