Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 31.05.2018

24/05/2018

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
Nr. 821 / 24.05.2018
C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 83 din data de 24.05.2018, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință ordinară care va avea loc joi , 31.05.2018 orele 09,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Viilor, judetul Sibiu pe anul 2018.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Listelor de investiții prioritare în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastucturii de apă și apă uzată din județul Sibiu, regiunea Nord și Nord – Est, în perioada 2014 – 2020, și asigurarea cotei de cofinanțare 1% din bugetul local a proiectului Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Sibiu, regiunea Nord și Est, în perioada 2014-2020.
3. Diverse ;Afiseaza toate din consiliul local...