Primăria Valea Viilor

Convocare ședința de constituire a Consiliului Local Valea Viilor din data de 24.06.2015

17/06/2016

ORDINEA DE ZI
a şedinţei de constituire a Consiliului Local

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată şi Ordinul Prefectului judeţului Sibiu nr. 226/09.06.2016 privind convocarea consilierilor aleşi pentru şedinţele de constituire a consiliilor locale din judeţul Sibiu, se convoacă şedinţa de constituire a Consiliului Local Valea Viilor în data de 24 iunie 2016, ora 11.00, Ordinea de Zi cuprinzând următoarele puncte:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea membrilor comisiei de validare a Consiliului Local al Comunei Valea Viilor .
Temei legal: art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 31 alin (2), (3) şi (4) din Legea nr. 215/2001– republicată şi actualizată.

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor de consilieri locali în urma alegerilor din 5 iunie 2016.
Temei legal: art. 7 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 31 alin (5) din Legea nr. 215/2001– republicată şi actualizată.

3. Depunerea jurământului de către membrii Consiliului Local Valea Viilor ale căror mandate au fost validate.
Temei legal: art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 32 din Legea nr. 215/2001– republicată şi actualizată.

4. Proiect de hotărâre privind declararea Consiliului Local Valea Viilor ca legal constituit.
Temei legal: art. 8 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 34 alin (2) din Legea nr. 215/2001– republicată şi actualizată.

5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Temei legal: art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 35 alin (1) din Legea nr. 215/2001– republicată şi actualizată.

6. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Comunei Valea Viilor.
Temei legal: art. 11-14 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 57 alin. (3) din Legea nr. 215/2001– republicată şi actualizată.

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al ComuneI Valea Viilor pe principalele domenii de activitate.
Temei legal: art. 15 – 27 şi 29 - 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 54 din Legea nr. 215/2001– republicată şi actualizată.

SECRETAR ,
Vișa Mirela VioricaAfiseaza toate din consiliul local...