Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 27.10.2016

21/10/2016

C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.132 din data de 18 octombrie 2016, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință ordinară care va avea loc joi , 27 octombrie 2016 orele 09,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :
ORDINEA DE ZI :

1. Proiect de hotarare privind încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Manea Gheorghe Puiu ;
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Floriciu Vasile ;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.31/3/2016 privind constituirea Consiliului Local Valea Viilor;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.31/6/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Valea Viilor , cu modificările şi completările ulterioare;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statul de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Viilor, judetul Sibiu pe anul 2016 ;
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local ;
7. Informare privind modul de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local a comunei Valea Viilor pe trim. I 2015 .
8. Diverse ;Afiseaza toate din consiliul local...