Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei ordinare și HCL adoptate în data de 27.10.2016

02/11/2016

M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 27.10.2016

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința ordinară, din data de 27 octombrie 2016 în urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:
1. H.C.L nr. 48/2016 privind încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Manea Gheorghe Puiu ;
2. H.C.L nr. 49/2016 privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Valea Viilor, judeţul Sibiu
3. H.C.L nr. 50/2016 privind rectificarea bugetului local pe trim. IV 2016 ;
4. H.C.L nr. 51/2016 cu privire la aprobarea valorificării masei lemnoase provenită din fondul forestier aflat în proprietatea UAT Valea Viilor pentru anul 2017:

SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...