Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 24.11.2016

17/11/2016

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 157 din data de 17 noiembrie 2016, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință ordinară care va avea loc joi , 24 noiembrie 2016 orele 09,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :
ORDINEA DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Floriciu Vasile ;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.31/3/2016 privind constituirea Consiliului Local Valea Viilor;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.31/6/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Valea Viilor , cu modificările şi completările ulterioare;
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local ;
5. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferente semestrului I din anul școlar 2016-2017 ;
6. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului local pe trim. III 2016 ;
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2017 ;
8. Informare privind modul de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local a comunei Valea Viilor pe trim. III 2016 .
9. Diverse ;Afiseaza toate din consiliul local...