Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei ordinare și HCL adoptate în data de 24.11.2015

27/11/2016
hot 52 54 55.PDF |

  Descarcă


hot 53.PDF |

  DescarcăM I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 24.11.2016

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința ordinară, din data de 24 noiembrie 2016 în urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. H.C.L nr. 52/2016 privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferente semestrului I din anul școlar 2016-2017 ;
2. H.C.L nr. 53/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017;
3. H.C.L nr. 54/2016 privind aprobarea contului de execuţie pe trim. III 2016;
4. H.C.L nr. 55/2016 privind rectificarea bugetului local pe trim. IV 2016 ;


SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...