Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta extraordinară din data de 05.01.2017

03/01/2017

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 3 din data de 03.01.2017, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință extraordinară care va avea loc joi , 05.01.2017 orele 09,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :

1.Proiect de hotărâre privind acoperirea deficitului la secțiunea dezvoltare ;
2. Diverse ;Afiseaza toate din consiliul local...