Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei extraordinare și HCL adoptate în data de 05.01.2017

05/01/2017
SED 5 IAN .PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 05.01.2017

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința ordinară, din data de 24 noiembrie 2016 în urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. H.C.L nr. 1 /2017 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local .Afiseaza toate din consiliul local...