Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 26.01.2016

19/01/2017

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 6 din data de 19.01.2017, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință ordinară care va avea loc joi , 26.01.2017 orele 09,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali al persoanelor cu handicap grav pentru anul 2017 ;

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local prestate de beneficiarii de ajutor social , pentru anul 2017 ;

3.Proiect de hotărâre privind actualizarea PAAR 2017 ;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Valea Viilor pe anul 2016 ;

5. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Floriciu Vasile ;

6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.31/3/2016 privind constituirea Consiliului Local Valea Viilor ;

7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.31/6/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Valea Viilor , cu modificările şi completările ulterioare ;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic – lucrări suplimentare - la obictivul „Imbunătăţirea infrastructurii fizice de bază prin modernizarea reţelei stradale din comuna Valea Viilor”;

9. Diverse ;
- Informare privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav desfășurată în semestrul II al anului 2016 ;Afiseaza toate din consiliul local...