Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei ordinare și HCL adoptate în data de 26.01.2017

30/01/2017
hcl 5-6.PDF |

  Descarcă


hcl 2-4.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 26 ianuarie 2017

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința ordinara, din data de 26 ianuarie 2016 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 2/2017 privind aprobarea numărului de asistenți personali al persoanelor cu handicap grav pentru anul 2017 ;
2. HOTĂRÂREA Nr. 3/2017 privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local prestate de beneficiarii de ajutor social , pentru anul 2017;
3. HOTĂRÂREA Nr. 4/2017 privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor ;
4. HOTĂRÂREA Nr. 5/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017 ;
5. HOTĂRÂREA Nr.6/2017 aprobarea contului de execuție pe trim. IV 2016 ;SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...