Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei ordinare și HCL adoptate în data de 23.02.2017

24/02/2017
hcl (2).PDF |

  Descarcă


HCL.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 23 februarie 2017

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința ordinara, din data de 23 februarie 2017 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 7/2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Floriciu Vasile ;
2. HOTĂRÂREA Nr. 8/2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.31/3/2016 privind constituirea Consiliului Local Valea Viilor ;
3. HOTĂRÂREA Nr. 9/2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.31/6/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Valea Viilor , cu modificările şi completările ulterioare;
4. HOTĂRÂREA Nr. 10/2017 privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Valea Viilor de a vota “pentru“ acceptarea de noi membri în Asociaţie şi completarea în consecință a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Târnavei Mari” Mediaş;
5. HOTĂRÂREA Nr.11/2017 privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul Judetean Alba, ADI SALURIS Alba si ADI ECO Sibiu si mandatarea directorului executiv al ADI ECO Sibiu să semneze contractul;

SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...