Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta extraordinară din data de 08.03.2017

05/03/2017

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 20 din data de 05.03.2017, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință ordinară care va avea loc miercuri, 08.03.2017 orele 19,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de şedinţă ;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei DALI pentru proiectul “ Finalizarea lucrărilor de modernizare a străzilor din comuna Valea Viilor, localitate înscrisă în lista Patrimoniului Mondial “ UNESCO” ;
3. Diverse ;Afiseaza toate din consiliul local...