Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei extraordinare și HCL adoptate în data de 08.03.2017

08/03/2017
SED 8 MART .PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 08 martie 2017

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința ordinara, din data de 08 martie 2017 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:


1. HOTĂRÂREA NR. 12 /2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
2. H O T Ă R Â R E A NR. 13 /2017 privind aprobarea devizului general şi a asigurării cofinanţării pentru obiectivul de investiţie “Finalizarea lucrărilor de modernizare a străzilor din comuna Valea Viilor, localitate înscrisă în lista Patrimoniului Mondial “ UNESCO ” ;SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...