Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 23.03.2017

17/03/2017

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 33 din data de 16.03.2017, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință ordinară care va avea loc joi 23.03.2017 orele 9,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 ;
2. Raport privind starea economico-socială și de mediu a comunei Valea Viilor în anul 2016;
3. Raport activitate viceprimar 2016 ;
4. Rapoarte de activitate consilieri 2016 ;
5. Diverse ;Afiseaza toate din consiliul local...