Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei ordinare și HCL adoptate în data de 23.03.2017

24/03/2017
SED 23 MART .PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 23 MARTIE 2017

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința ordinara, din data de 23 martie 2017 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 14 / 2017 aprobarea cifrelor de buget pe anul 2017 .
SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...