Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta extraordinară din data de 10.04.2017

08/04/2017

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 39 din data de 08.04.2017, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință extraordinară care va avea loc luni 10.04.2017 orele 19,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :

1. „ Aprobarea unui acord de cooperare și înfrățire a comunei Valea Viilor, judeţul Sibiu , România cu satul Plop, raionul Dondușeni, Republica Moldova “Afiseaza toate din consiliul local...