Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 27.04.2017

27/04/2017

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 41 din data de 20.04.2017, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință ordinară care va avea loc joi 27.04.2017 orele 09,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi adoptarea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de urbanism, cadastru şi topografie ;
2. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului la data de 31 martie 2017 ;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferente semestrului II din anul școlar 2015-2016 ;
4. Informare privind modul de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local a comunei Valea Viilor pe trim. I. 2017;
5. Diverse ;Afiseaza toate din consiliul local...