Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei ordinare și HCL adoptate în data de 27.04.2017

28/04/2017
HCL -.PDF |

  Descarcă


HCL...PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 27 aprilie 2017

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința ordinara, din data de 27 aprilie 2017 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 15/2017 privind însuşirea şi adoptarea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de urbanism, cadastru şi topografie;
2. HOTĂRÂREA Nr. 16/2017 privind aprobarea contului de execuţie pe trim. I 2017;
3. HOTĂRÂREA Nr. 17/2017 privind aprobarea numărului de burse şi al cuantumului unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat aferente semestrului II din anul 2016-2017 ;
4. HOTĂRÂREA Nr. 18/2017 privind reorganizarea şi funcţionarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2017-2018, de pe raza comunei Valea Viilor, judeţul Sibiu ;
5. HOTĂRÂREA Nr. 19/2017 privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire direct nr.1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată în anul 2015 ;SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...