Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta de îndată din data de 18.05.2015

17/05/2017

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 51 din data de 17.05.2017, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință de îndată care va avea loc joi 18.05.2017 orele 09,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii ;SECRETAR ,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...