Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei de îndată și HCL adoptate în data de 18.05.2015

18/05/2017
sed 18 mai .PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința de îndată a Consiliului Local Valea Viilor din data de 18 mai 2017

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința de îndată, din data de 18 mai 2017 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 20/2017 privind aprobarea solicitării scrisorii de garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii ;
Afiseaza toate din consiliul local...