Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 25.05.2017

19/05/2017

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 52 din data de 19.05.2017, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință ordinară care va avea loc joi 25.05.2017 orele 09,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugeului local trim.II. 2017;
2. Proiect de hotărâre privind participarea în calitate de membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară , care va avea ca scop gestionarea probemei câinilor fără stăpân ;
3. Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Valea Viilor la Proiectul de mediu ‘’ Viitor fără gunoi” ;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL 26/30.06.2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţională a celor provoacă distrugeri , deteriorări ale spaţiilor verzi ;
5. Diverse ;Afiseaza toate din consiliul local...