Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei ordinare și HCL adoptate în data de 25.05.2017

25/05/2017
sed 25 mai.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 25 mai 2017

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința ordinară, din data de 25 mai 2017 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 21/2017 privind rectificarea bugetului local pe trim. II ;


SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...