Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta de îndată din data de 22.06.2017

21/06/2017
sed 22 iunie.PDF |

  Descarcă


ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
C O N V O C A T O R
Nr. fn / 22.06.2017
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 65 din data de 21 IUNIE 2017, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință de îndată care va avea loc JOI , 22 iunie 2017 orele 8,30 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :
ORDINEA DE ZI :


1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înaintării spre finanţare a propunerii de proiect „Incluziune sociala - șanse reale la o viață mai bună pentru comunitățile marginalizate din comuna Valea Viilor” şi a cheltuielilor legate de proiect, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 ;Afiseaza toate din consiliul local...