Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 29.06.2017

22/06/2017
HCL 24-25.PDF |

  Descarcă


HCL26.PDF |

  Descarcă


ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
C O N V O C A T O R
Nr. 944 / 22.06.2017
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 67 din data de 22 IUNIE 2017, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședințăordinară care va avea loc JOI , 29 iunie 2017 orele 9,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :
ORDINEA DE ZI :


1.Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Valea Viilor la Asociaţia „ Un Viitor fără Gunoi ”;
2.Proiect de hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza UAT Valea Viilor ;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ;
4.Proiect de hotărâre privind rectificare bugetara .Afiseaza toate din consiliul local...