Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 27.07.2017

20/07/2017

Nr. 1081 / 20.07.2017
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 75 din data de 20 IULIE 2017, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință de ordinară care va avea loc JOI , 27 iulie 2017 orele 8,30 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :
ORDINEA DE ZI :


1. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „ Dotarea Comunei Valea Viilor cu utilaje performante ” ;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea salarilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Comunei Valea Viilor ;
3. Proiect de hotărâre privind includerea unor terenuri în ” Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Valea Viilor” ;
4. Diverse ;Afiseaza toate din consiliul local...