Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei ordinare și HCL adoptate în data de 27.07.2017

27/07/2017
H.C.L.PDF |

  Descarcă


HC.L..PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 27 IULIE 2017

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința ordinara, din data de 27 iulie 2017 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 27/2017 privind privind aprobarea implementării proiectului „ DOTAREA COMUNEI VALEA VIILOR , CU UTILAJE ŞI ACCESORII PENTRU ÎNTREȚINEREA DOMENIULUI PUBLIC”;
2. HOTĂRÂREA Nr. 28/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ” Administrație” , utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Viilor;
3. HOTĂRÂREA Nr. 29/2017 privind modificarea și includerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Valea Viilor județul Sibiu ;


SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...