Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta de îndată din data de 22.08.2017

21/08/2017

C O N V O C A T O R
Nr. 21.08.2017
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 86 din data de 21 august 2017, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință de îndată, care va avea loc marţi, 22 august 2017 orele 20,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :
ORDINEA DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanţie pentru contractul de finanţare nr. C 0430A00T2111173400013/ 13.11.2015 .Afiseaza toate din consiliul local...