Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei de îndată și HCL adoptate în data de 22.08.2017

22/08/2017
sed 22 august.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 22 august 2017


Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința de îndată, din data de 22 august 2017 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. Hotărârea nr. 30 / 2017 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si MijlociiSECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...