Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 07.09.2017

31/08/2017

C O N V O C A T O R
Nr. 1316 / 01.09.2017
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 87 din data de 26 august 2017, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință de extraordinară care va avea loc JOI , 07 septembrie 2017 orele 19,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :
ORDINEA DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 28/2017 privind salariile de bază aferente funcţiilor din cadrul familei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Viilor ;
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Valea Viilor în Consiliul de administraţie al Şcolii Marţian Negrea Valea Viilor ;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării cu Muzeul Astra pentru renovarea imobilului din Valea Viilor nr. 328 ;
5. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrare a faţadelor din zona centrală a localităţii Valea Viilor pentru promovarea unui proiect de refacere a acestora conform cerinţelor unui site UNESCO ;
6. Proiect de hotărâre privind rectificare bugetară pe trim. IV 2016 ;
7. Informare privind situaţia învăţământului la început de an şcolar 2017-2018;
8. Diverse ;Afiseaza toate din consiliul local...