Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei ordinare și HCL adoptate în data de 31.08.2017

01/09/2017
sed 31 august.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 31 august 2017


Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința de îndată, din data de 31 august 2017 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. Hotărârea nr. 31 / 2017 privind rectificarea bugetului local pe trim. III 2017;
2. Hotărârea nr. 32 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările suplimentare aferente proiectului de investiţie „PROIECT INTEGRAT PENTRU DEZVOLTAREA COMUNEI VALEA VIILOR PRIN INVESTIŢII ÎN MODERNIZAREA REŢELEI STRADALE, AMENAJAREA DE SPAŢII VERZI, RENOVAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN SATELE VALEA VIILOR ŞI MOTIŞ, DEZVOLTAREA SERVICIULUI SOCIAL - ÎNFIINŢARE CENTRU DE AMINTIRI FRUMOASE ”;
3. Hotărârea nr. 33 / 2017 privind modificarea HCL Valea Viilor nr. 19/2017 privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015;


SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...