Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei ordinare și HCL adoptate în data de 07.09.2017

08/09/2017
hcl..PDF |

  Descarcă


HCL 37-39.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 07 septembrie 2017

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința ordinara, din data de 07 septembrie 2017 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 34/2017 privind alegerea preşedintelui de şesdinţă ;
2. HOTĂRÂREA Nr. 35/2017 privind modificarea HCL 28/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ” Administrație” , utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Viilor;
3. HOTĂRÂREA Nr. 36/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Valea Viilor în Consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ preşcolar “ Şcoala Gimnazială Marţian Negrea Valea Viilor;
4. HOTĂRÂREA Nr. 37/2017 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III ;
5. HOTĂRÂREA Nr. 38/2017 privind aprobarea colaborării cu Compexul Naţional Muzeal Astra Sibiu în vederea realizarii unui asamblu gospodăresc la imobilul din Valea Viilor nr. 328 , judeţul Sibiu;
6. HOTĂRÂREA Nr. 39/2017 privind aprobarea preluării în administrare pe perioadă determinată, a faţadelor clădirilor din zona de protecţie al site UNESCO , în vederea accesării de fonduri prin PROGRAMUL POSDRU sau alte programe ;


SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...