Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta extraordinară din data de 06.10.2017

03/10/2017

C O N V O C A T O R
Nr. 1531 / 03.10.2017
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 123 din data de 03 octombrie 2017, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință de extraordinară care va avea loc vineri , 06 ocrombrie 2017 orele 09,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :
ORDINEA DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii ;
2. Proiect de hotărâre privind rectificare bugetară pe trim. IV 2016 ;
3. Diverse ;Afiseaza toate din consiliul local...